Handicapridning - midtjyskridecenter.dk
Handicapridning

I ridefysioterapi udnytter vi hestens varme og bevægelser. Hestens skridtgang overfører et bevægelsesmønster til patienten, som svarer til gangbevægelsen. Hermed opnås:

· bedre balance
· afspænding af spastiske muskler
· generel styrkelse af kroppens muskler
· forbedring af gangmønster og koordination
· forbedret sansemotorik
· kontrakturforebyggelse (udspænding af for korte muskler)
· bedre postural kontrol (hoved-. og kropskontrol)
· blodcirkulationen øges

Ridefysioterapeuten vælger ud fra patientens handicap den bedst egnede hest og de nødvendige hjælpemidler. Hesten skal passe i højde, bredde, gangart og rygsving til den enkelte patient for at denne kan få det mest optimale ud af behandlingen.
Patienten instrueres i at følge hestens bevægelser for at træne ovennævnte punkter. Kan patienten ikke side alene på hesten , vælges en hest, der kan bære to personer, og der kommer en støtteperson bag patienten for at hjælpe denne.
Udover glæden ved at træne sammen med et levende dyr, er ridefysioterapi også samvær med mange mennesker. Der er ridefysioterapeut, handicaprideinstruktør og hjælpere til stede. Træningen foregår på hold med indtil 5 ryttere på hvert hold. Der laves individuelle øvelser samt fælles øvelser.


PATIENTGRUPPER

Ridefysioterapi er en lægehenvist behandling, og henvisningen gælder for 1 år.

Hvem kan modtage ridefysioterapi?

  • Personer med medfødte eller arvelige lidelser. Som f.eks. muskelsvind, rygmarvsbrok, spastiske lammelser (cerebral parese) Spiel-meyer-Vogts syndrom m.fl.

  • Erhvervede neurologiske lidelser. Som f.eks. polio, dissemineret sclerose, parkinsonisme, paraplegi, følger efter polyradiculitis og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi).

  • Fysiske handicap som følge af ulykke. Herunder para/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer etc. (Det bemærkes, at personer med følge efter fjernelse af bryst ikke er omfattet er ordningen).

  • Nedsættelse af led og/eller muskelfunktionen som følge af inflamatoriske gigtlidelser. Som f.eks. kronisk leddegigt, psoriasis-gigt, MB. Bechterew m.fl.

Derudover er blinde og meget svagtseende samt personer med Downs syndrom, autisme, cystisk fibrose, muskelsvind m.fl. berettiget (de sidste efter amtets særskilte beslutning).
Behandlingen er helt eller delvist betalt af sygesikringen.
ridelejr